19 HAZİRAN 2019 TARİHLİ VE 30806 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

19 Haziran 2019 Tarihli ve 30806 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı
19 Haziran 2019 04:50

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 39)

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Elazığ İli, Maden İlçesi, Camiikebir Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1150)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİK

–– Konya Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2019 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2019 Yılı Nisan Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 18/4/2019 Tarihli ve 2015/7453 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/5/2019 Tarihli ve 2015/9880 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/5/2019 Tarihli ve 2015/12753 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/5/2019 Tarihli ve 2018/696 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 19. Ceza Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

kamuexpress.com
Bu haberin tüm hakları kamuexpress.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...