21 NİSAN 2019 TARİHLİ VE 30752 SAYILI RESMÎ GAZETE YAYIMLANDI

21 Nisan 2019 Tarihli ve 30752 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı
21 Nisan 2019 10:21

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AKÜNSEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik

–– İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi Moğol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

kamuexpress.com
Bu haberin tüm hakları kamuexpress.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...