24 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ VE 30868 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

24 Ağustos 2019 Tarihli ve 30868 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı
24 Ağustos 2019 07:57

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

— Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatı Nedeniyle Bulundukları Yerleşim Yerlerinden Kaldırılmaları Zorunlu Bulunanların Yeni Yerleşim Alanına Nakilleri, Hak Sahiplikleri ve Borçlandırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1480)

— Trabzon İli, Arsin İlçesinde Bulunan ve Ekli Haritada Sınırları Gösterilen Alanın Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1481)

YÖNETMELİKLER

— Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Programı Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

ANA STATÜ

— Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞLER

— TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardına ve TS 8737 “Yapı Ruhsatı” Standardına İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/4)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/08/2019 Tarihli ve 8796 Sayılı Kararı

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/08/2019 Tarihli ve 8800 Sayılı Kararı

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22/08/2019 Tarihli ve 8506 Sayılı Kararı

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22/08/2019 Tarihli ve 8508 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

kamuexpress.com
Bu haberin tüm hakları kamuexpress.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...