Haber Gönder Künye İletişim
  • Altın (Has) 225.33 227.52
  • Dolar 5.2922 5.3018
  • Euro 5.9886 5.9994
Oturum Aç Üye Ol

KAMUYA İŞÇİ ALIM KURALLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Kamu kurum ve kuruluşlarına, iş kanunları hükümlerine göre çalıştırılmak üzere, sürekli veya geçici işçi alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.
24 Haziran 2018 11:24

Bakanlar Kurulunun 2018/10777 sayılı Kararı ile yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişiklikle;

**Kamu kurum ve kuruluşlarının, işçi istihdamı için Türkiye İş Kurumundan talepte bulunmayacağı hallere yenileri eklendi.

**Kamu kurum ve kuruluşlarının, işçi istihdamı için Türkiye İş Kurumundan talepte bulunmadan yapacağı işçi alımlarını, ilgili Kuruma bildirmesi zorunluluğu getirildi.

Değişikliğin ardından, kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye İş Kurumundan talepte bulunmadan (ancak bu kapsamdaki işçi istihdamlarını Türkiye İş Kurumuna bildirmesi gerekeceği) işçi istihdam edebileceği haller şöyle oldu:

a) Askerlik veya kanunî bir görev nedeniyle işten ayrılan işçilerden bu durumlarının sona ermesinden itibaren iki ay içinde işe girmek için başvuranların işe alınması.

b) Kamu kurum ve kuruluşları adına mecburî hizmetle yükümlü olanların işe alınması.

c) İş Kanununun 29 uncu maddesine göre, toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işe alınması.

ç) Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında işe alınanlar.

d) Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesine istinaden işe alınanlar.

e) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 23 üncü maddesine göre sendikaların yönetim kademesinde görev alıp, bu görevi sona erenlerden tekrar işe başlayanlar.

f) Kurum kanalıyla işe alınmış olmaları kaydıyla, hizmet akitleri askıya alınmış olan ve aynı kapsam ve statüde işe başlatılacak geçici işlerde çalışanlar.

g) Kanun ile kamuda işçi kadrolarına geçirilenler.

ğ) Yargı kararlan sonucunda kamu işçisi olduğuna karar verilenlerden kurumlarınca istihdam edilmeleri uygun görülenler.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine “bulunulmaz” ibaresinden sonra gelmek üzere ancak bu kapsamdaki işçi alımları Kuruma bildirilir” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Kanun ile kamuda işçi kadrolarına geçirilenler.

ğ) Yargı kararlan sonucunda kamu işçisi olduğuna karar verilenlerden kurumlarınca istihdam edilmeleri uygun görülenler.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MEMURUN YERİ

KAMU EXPRESS SAYFASINI

YORUMUNUZU YAZIN ...

Bu haber için hiç yorum yazılmamış. İlk yorum yazan siz olun.

ÇİZGİLERİN DİLİNDEN

GÜNÜN SÖZÜ