MEMURA İKİNCİ GÖREV VERİLDİĞİNDE BU GÖREVDEN DOLAYI HANGİ ÖDEMELER YAPILIR?

Devlet memurlarına bazı hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlarda ikinci görev verilebilmekte ve bu görev nedeniyle kendilerine ilave ödeme de yapılabilmektedir.
11 Ekim 2018 07:20

657 sayılı Kanun, istisnai bazı hallerde Devlet memurlarına ikinci görev verilmesine imkan tanırken, memurlara asıl görevlerinin yanında birden fazla ikinci görev verildiği durumlarda, ikinci görevlerden sadece birisi için ödeme yapılmasını mümkün kılmaktadır.

Hangi görevler ikinci görev olabiliyor?

Devlet memurlarına esas görevlerinin yanı sıra aşağıdaki görevler ikinci görev olarak verilebiliyor.

-İl ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde ilgili mevzuatı uyarınca tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri (bu görevler tabiplere veriliyor).

-Baştabiplik (bu görev tabiplere verilirken, diş hekimlerine ve veterinerlere de meslekleri ile ilgili baştabiplik görevleri verilebiliyor).

-Baştabip yardımcılığı (bu görev; tabiplere, diş hekimlerine ve eczacılara verilebilir).

-Okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı (bu görevler öğretmenlere verilebilir).

-Kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile adli tıp kurumu uzmanlıkları.

-Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde il belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetler.

-Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler.

Memurlara ikinci görevden dolayı yapılan ödeme

İkinci görev verilen memurlardan bazılarına ikinci görev aylığı ve yan ödeme farkları ödenirken, bazılarına ise sadece yan ödeme farkları ödenmektedir.

a-İkinci görev aylığı ödenmesi

Devlet memurlarına ikinci görev aylığı ödenebilmesi, verilen ikinci görevin boş bir kadroya (sağlık grup başkanlığı, baştabip ve baştabip yardımcılığı görevleri için boş kadro şartı aranmıyor) ilişkin olması şartına bağlıdır.

İkinci görev verilen memurlara, ilgili personelin almakta olduğu aylığın (gösterge + ek gösterge)üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenmektedir.

b-İkinci görevde yan ödeme

İkinci görev verilen Devlet memurlarına, her iki göreve ait aynı cins yan ödemelerden (zamlardan) miktarı fazla olanlar ile farklı cinsteki yan ödemeler esas alınarak ödeme yapılmaktadır.

c-İkinci görevde diğer ödemeler

İkinci görev verilen Devlet memurlarına yukarıda belirtilenler dışında, tazminat ve tazminat farkı ile ek ödeme ve ek ödeme farkı gibi ödemeler ise yapılmamaktadır.

Öğretmenlere verilen okul idareciliği görevleri

Öğretmenlere okul müdürlüğü veya okul müdür yardımcılığı görevleri ikinci görev olarak verilebilmektedir.

Ancak söz konusu görevlerin kadroya dayalı görevler olmamaları ve ikinci görev aylığı ödenebilmesi için kadro şartı aranmayan görevler arasında ayılmamaları nedeniyle, okul müdürlüğü veya okul müdür yardımcılığı görevlerinin öğretmenlere ikinci görev olarak verildiği durumlarda öğretmenlere ikinci görev aylığı ödenememektedir.

Öte yandan, müdür veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilen öğretmenlerin aylık maaş ödemesi yapılırken, haklarında geçerli olan yan ödemeler yerine, ikinci görev olarak yürüttükleri görevlere ilişkin olan (daha yüksek olan) yan ödemeler esas alınmaktadır.

MEMURUN YERİ

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...