ÖNCE TASARRUF SONRA REFAH

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istikrarı korumak, refahı yükseltmek amacıyla kapsamlı bir tasarruf genelgesi yayımladı. Buna göre acil olmadıkça yeni projeye başlanmayacak, öncelikle yüzde 75’i bitmiş projeler tamamlanacak.
12 Ekim 2018 06:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları’ ile ilgili genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Makro ekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek için 2019-2021 döneminde, ‘Yeni Ekonomi Programı’nın uygulanacağını söyleyen Erdoğan, “Temel hedefimiz olan ekonomide dengelenmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makro ekonomik ve finansal istikrarı korumak temel önceliklerimizdir” dedi. Erdoğan, genelgedeki tasarruf önlemlerini şöyle açıkladı:

“Kaynakların hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde verimli kullanımı temel ilkemiz olacaktır. Ödenek teklif ve tahsislerinde devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecek. Zorunlu haller dışında 2019 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacak.”

Erdoğan, genelgede bütün kuruluşların 2019 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili olarak bundan sonraki süreçte, tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na göndermelerini de istedi.

SOSYAL İHTİYAÇ VURGUSU

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirilecek. Yatırımların zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun etkin kullanılmasına özen gösterilecek.

Teklif bile edilmeyecek

Zorunlu haller dışında 2019 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacak. Bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşın acil ihtiyacı ve katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek.

ALTYAPIYA ÖNCELİK 

Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilecek.Kalkınmayı destekleyen iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilecek. Kamu yatırımları özel kesim yatırımlarını tamamlar, üretimi ve ticareti destekler şekilde hayata geçirilecek. İş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecek. 

Ödenek sırası

2019 Yatırım Programı hazırlıklarında, 2019-2021 dönemi Orta Vadeli Program ve Mali Plan’da yer alan amaç ve politikalar ile öncelikler ve mali çerçeve esas alınacak. Kamu idarelerinin stratejik planları da hazırlıklarda dikkate alınacak. Ödenek teklif ve tahsislerinde en kısa sürede tamamlanabilecek olan projelere öncelik verilecek.

MİLLİYET

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...