Haber Gönder Künye İletişim
  • Altın (Has) 225.33 227.52
  • Dolar 5.2922 5.3018
  • Euro 5.9886 5.9994
Oturum Aç Üye Ol


YAŞAR ŞAHİN ysahin028@hotmail.com

İSLÂM BİLİME ENGEL Mİ?

19 Haziran 2018 Salı 16:24

Müslüman Türk Genci;

Sana da belki tüm ilmi gelişmelerin Batı’da gerçekleştiği iddia edilip, eğitiminin esas gayesinin atfedilen muasır Batı seviyesini yakalamak olduğu öğretildi.

Söz konusu amaca yönelik olarak; Avrupalının ilmini ezberliyor, dilini öğrenmeye çalışıyorsun.

Tekniğini alman yetmiyor, kültürünü taklit ederek, onlar gibi giyiniyor, benzer şeyleri yiyip, içiyor, mandolininle Mozart’ı çalmaya çalışıyor, aynı senaristlerin filmlerini izliyorsun.

Böylece, kendi değerlerini öğrenemeden, verilenlere razı edilip, bütün kültürel, sosyal, teknik ve dahi insani gelişmelerin batıdan geldiğine inanıyorsun.

Çünkü sana bu şekilde öğretildi.

Hatta daha da ileri gidilerek, (belki de) İslam ile ilmin uyuşmayacağına dâhi inandırıldın.

Hâlbuki bu bir toplum mühendisliği çalışmasıydı.

Oldukça da başarılı olduğu söylenebilir.

Mesela, şuan ki Cumhurbaşkanlığı seçim atmosferinde, Cumhurbaşkanımızın dünya oto pazarından daha fazla pay almaya yönelik girişim olan, yerli oto projesine “Ne yerli otomobili? Bu 20 yıl öncesinin projesi" diyerek, Projenin zaman kaybı olduğunu ifade edip, "İlkel bir teknoloji, çok geride kaldı" diyen öğrenilmiş çaresizlik mağduru muhalefet liderleri dahi var.

Hâlbuki İslam Bilim Tarihine göz atıldığında, bu tür ezilmişlik sendromuna girmenin beyhude olduğunu açık şekilde anlaşılacaktır.

Aksine, esasen Avrupa bilim hareketinin 15 ve 16. yüzyılda Rönesans ile yükselişe geçtiği, bu yükselişin arka planında da, 8. yüzyılda kurulmuş Abbasi ve Endülüs Devletleri, 10. yüzyılda kurulmuş Gazneliler Devleti ile 13. yüzyılın sonunda kurulmuş Osmanlı Devleti yükseliş dönemindeki ilmi gelişmelerden oldukça etkilendiğini görüyoruz.

Nasıl mı?

Nobel ödülünü 2 defa alan kadın bilim insanı Marie CURİE; “Müslüman Endülüs’ten bize 30 kitap kaldı, atomu parçalayabildik. Şayet yakılan bir milyon kitabın yarısı kalsaydı çoktan uzayda galaksiler arasında geziyor olacaktık. Orada bilim sıfırlanınca, biz yeniden sıfırdan Onların (Müslüman ilim adamlarının) yüzyıllar önce keşfettiği şeyleri bulmaya çalıştık ve yüzyıllar kaybettik” diyor itirafında.

Demek ki aşağılık kompleksine girmenin hiç bir gereği yokmuş.

Çünkü ilmi ibadet kadar değerli gören İslam’ın olduğu yerde ilmin varlığı eşyanın tabiatına uygun olanıdır. Yeter ki elimizdeki değerlere, mühendislik çalışmalarına kurban etmeden sahip çıkalım.

Bu her zaman böyle olmuyor elbette.

Mesela, dramatik bir örnek;

Müslümanların ilimle olan münasebetlerini başarılı bir şekilde araştıran İslam Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat SEZGİN, 1960 askeri cuntası tarafından “Zararlı Profesör” safsatasıyla üniversiteden atılarak Almanya’ya gitmek zorunda bırakılıyor.

Burada çalışmaları büyük değer gören ve J.W. Goethe Üniversitesi'ne bağlı Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü'nü kuran SEZGİN, 1983'de Müslüman bilginler tarafından yapılmış icatların ve bilimsel araç ve gereçlerin, yazılı kaynaklara dayanarak yaptırdığı örneklerini sergilendiği bir de müze kuruyor.

Nihayet Müslüman bilim adamlarının icatlarına dair modeller Gülhane Parkı'nda "İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi" de sergilenmektedir. 

İlmin kimler tarafından, nasıl geliştirildiği konusunda kuşkuya düşenler İstanbul Gülhane Parkını ziyaret edebilirler.

Şimdi başarılı çalışmalarda bulunan yüzlerce Müslüman bilim adamından, 25 İslam bilim insanının yakılmamış eserlerinden geriye kalanlardan derlenen tabloya göre; çalışma alanlarına, icatlarına, yaşadığı döneme, doğduğu/öldüğü şehir ve ülkelere bir göz atalım.

İSLÂM İLİM TARİHİ KRONOLOJİK ÖZETİ (GÜNCEL ÜLKE İSİMLERİNE GÖRE)
SIRA İLİM İNSANI DOĞUMU ÖLÜMÜ ÇALIŞMA ALANI BAŞLICA ESERLERİ VE ÇALIŞMALARI
YIL ŞEHİR ÜLKE YIL ŞEHİR ÜLKE
1 CABİR BİN HAYYAN 721 TUS ABBASİLER (İRAN) 815 KUFE  ABBASİLER (IRAK) Kimya, Tıp, Felsefe, Gökbilimi, Matematik. Atomun parçalanması fikri.
2 HAREZMİ 780 HİVE ABBASİLER (ÖZBEKİSTAN) 850 BAĞDAT ABBASİLER (IRAK) Matematik, Gökbilim, Coğrafya, Algoritma. Sıfır sayısını ilk kullanan ilim adamı.
3 EBU MA'ŞER 787 BELH ABBASİLER (AFGANİSTAN) 886 BAĞDAT ABBASİLER (IRAK) Gökbilimi Med Cezirin izahı.
4 EL KİNDİ 801 BASRA ABBASİLER (IRAK) 873 BAĞDAT ABBASİLER (IRAK) Felsefe, Kimya, Gökbilimi, Fizik, Psikoloji, Matematik. Ortaçağ Avrupası’nda tanınan, ilk İslam filozofudur.
5 İBNİ FİRNAS 810 CORDOBA ENDÜLÜS (İSPANYA) 887 CORDOBA ENDÜLÜS (İSPANYA) Fizik, Kimya, Gökbilimi. İnsanlık tarihinde ilk uçma girişimi.
6 SABİT BİN KURRA 821 ŞANLIURFA ABBASİLER (TÜRKİYE) 901 BAĞDAT ABBASİLER (IRAK) Gökbilimi, Matematik. Dünyanın çapını hesaplamıştır.
7 BATTANİ 850 HARRAN ABBASİLER (TÜRKİYE) 929 SAMARRA ABBASİLER (IRAK) Gökbilimi 10 yüzyılda güneş yılını bulmuştur.
8 EBU BEKİR EL RAZİ 854 REY ABBASİLER (İRAN) 925 REY ABBASİLER (İRAN) Kimya, Tıp, Felsefe, Fizik. İlk göz ameliyatı.
9 FARABİ 870 FARAB ABBASİLER (TÜRKMENİSTAN) 950 ŞAM ABBASİLER (SURİYE) Felsefe, Mantık, Gökbilimi, Tıp, Müzik. İlimleri sınıflandırdı. Müziği ses dalgalarıyla izah etti.
10 İBNİ CESSAR 920 KAYRAVAN ABBASİLER (TUNUS) 1005 KAYRAVAN ABBASİLER (TUNUS) Tıp ve Eczacılık. Cüzzamın keşfi ve mücadele.
11 EBUL KASIM EL ZEHRAVİ 936 CORDOBA ENDÜLÜS (İSPANYA) 1013 CORDOBA ENDÜLÜS (İSPANYA) Tıp, Hekimlik. Cerrahinin babası. 
12 EBUL VEFA 940 HORASAN ABBASİLER (AFGANİSTAN) 998 BAĞDAT ABBASİLER (IRAK) Matematik, Gökbilimi. Tanjant-Sekant fonksiyonlarını tanımlamıştır.
13 İBNİ HEYSEM 965 BASRA ABBASİLER (IRAK) 1038 KAHİRE ABBASİLER (MISIR) Fizik, Optik, Matematik, Felsefe. Karanlık kutunun icadı.
14 BİRUNİ 973 HAREZM GAZNELİLER (ÖZBEKİSTAN) 1048 GAZNE GAZNELİLER (AFGANİSTAN) Matematik, Gökbilimi. Dünyanın dönüşünün keşfi. Biruni Kuralı.
15 İBNİ SİNA 980 BUHARA GAZNELİLER (ÖZBEKİSTAN) 1036 HEMEDAN GAZNELİLER (İRAN) Tıp, Felsefe, Matematik, Gökbilimi. Kitapları Batıda yıllarca okutulan, çağının en büyük tıp bilgini.
16 ÖMER HAYYAM 1048 NİŞABUR GAZNELİLER (İRAN) 1131 NİŞABUR GAZNELİLER (İRAN) Gökbilimi, Matematik, Felsefe. İbn-i Sina‘dan sonra Doğuda yetişen en büyük bilgin.
17 İBNİ RÜŞD 1126 CORDOBA ENDÜLÜS (İSPANYA) 1198 MARAKEŞ ABBASİLER (FAS) Felsefe, Tıp, Matematik. "Din ve Felsefe iki farklı yöntemle hakikate ulaşma çabasıdır."
18 EL CEZERİ 1136 CİZRE ARTUKLU (TÜRKİYE) 1206 CİZRE ARTUKLU (TÜRKİYE) Mühendislik, Sibernetik, Robotik. Devir hareketinin doğrusal harekete çevrilmesi.
19 İBNİ BAYTAR 1190 MALAGA ENDÜLÜS (İSPANYA) 1248 ŞAM ABBASİLER (SURİYE) Eczacılık, Botanik. Bitkiler üzerine araştırma.
20 İBNÜ'N NEFİS 1210 ŞAM ABBASİLER (SURİYE) 1288 KAHİRE ABBASİLER (MISIR) Tıp Kan dolaşımından ilk bahseden ilim adamı.
21 İBNİ HALDUN 1332 HAFSİLER ABBASİLER (TUNUS) 1406 KAHİRE ABBASİLER (MISIR) Gökbilimi, İktisat, Tarihçi, Sosyoloji. Sosyolojinin kurucusu kabul edilmektedir.
22 GIYASEDDİN CEMŞİD  1387 KAŞAN ABBASİLER (İRAN) 1429 SEMERKANT ABBASİLER (ÖZBEKİSTAN) Matematik, Gökbilimi. Ondalık kesir, virgül, gök cisimlerinin koordinat hesabı.
23 AKŞEMSETTİN  1389 ŞAM OSMANLI (SURİYE) 1460 BOLU OSMANLI (TÜRKİYE) Tıp "Maddetü'l Hayat"eseri ve mikrobun keşfi.
24 ALİ KUŞÇU 1403 SEMERKANT ABBASİLER (ÖZBEKİSTAN) 1474 İSTANBUL OSMANLI (TÜRKİYE) Matematik, Gökbilimi. Ayın şekillerini ilk defa açıklamıştır.
25 PİRİ REİS 1465 KARAMAN OSMANLI (TÜRKİYE) 1554 KAHİRE OSMANLI (MISIR) Denizcilik, Kartograf. Dünya haritasının çizimi.

* Tablo özet olup, Tarihci, Sosyolog Emrullah KÖKER ve AR-GE ekibinin, 50 Müslüman ilim adamının tanıtımına yönelik çalışmasından faydalanılmıştır.

Bir de Batılı bilim insanlarının ülkeleri, dönemleri ve çalışma alanlarına bakalım;

BATILI BAZI BİLİM ADAMLARININ ÜLKELERİ, YAŞADIĞI DÖNEM VE ÇALIŞMA ALANLARI
SIRA BİLİM İNSANI ÜLKESİ DOĞUMU ÖLÜMÜ ÇALIŞMA ALANI BAŞLICA ESERLERİ VE ÇALIŞMALARI
1 Nicolaus COPERNİCUS POLONYA 1473 1543 Gökbilim, Matematik. Modern astronominin kurucusu olarak bilinir.
2 Galileo GALİLEİ İTALYA 1564 1642 Gökbilim, Fizik. Dünyanın döndüğünü ifade etti.
3 Johannes KEPLER ALMANYA 1571 1630 Gökbilim, Matematik. Teleskobu geliştirdi.
4 Rene DESCARTES FRANSA 1596 1650 Felsefe, Psikoloji, Matematik. Modern felsefenin kurucusu kabul edilir.
5 Blaise PASCAL FRANSA 1623 1662 Matematik, Felsefe. Bir üçgenin iç acılarının toplamının, iki dik acıya eşit olduğunu buldu.
6 Robert BOYLE İRLANDA 1627 1691 Fizik, Kimya. Gaz kanunlarının ilki olan Boyle Yasası'nı bulmuştur.
7 İsac NEWTON İNGİLTERE 1642 1721 Fizik, Matematik, Gökbilim Yerçekimi Yasası, Diferansiyel ve İntegral hesaplamayı buldu.
8 Amedeo AVAGADRO İTALYA 1776 1856 Fizik Avogadro yasasınu hipotezini ileri sürdü. 
9 Marie CURİE POLONYA 1867 1934 Kimya Radyoloji biliminin kurucusu.
10 Niels BOHR DANİMARKA 1885 1962 Fizik Atom bombasının geliştirilmesine katkıda bulundu.

 

Evet, iki tabloyu da karşılaştıracak olursak, başarılı batılı bilim adamlarının kendilerinden asırlarca önce ilimle ilgilenen doğulu Müslüman ilim adamlarından etkilenmedikleri söylenemez.

Elbette tablo karşılaştırmalarına göre, İslam’ın bilime engel olduğu da kesinlikle söylenemez !

Söylenecek şey: İslam’ın bilime engel değil, bilakis bilimi teşvik ettiğidir, malumun ilanıyla.

Ey Genç !..

Vakit, yeniden diriliş vaktidir.

2023, 2053 ve 2071 hedefleri için daha fazla araştırmalı, daha fazla çalışmalı, daha az eğlenmelisin.

Zira düşmanların hiç de masum değil.

Sağlıkla, ilimle ve uyanık kalınız.

* Tarihçi, Sosyolog Emrullah KÖKER ve 8 kişilik üniversiteli AR-GE bilim ekibinin, İslâm Bilim Tarihindeki 50 Müslüman bilim insanı ve icatlarının tanıtımlarına yönelik kitapçıkları öğrenciler dağıtmak üzere hazırlamakta oldukları ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde MEB ile işbirliği yaparak, Öncü Bilim Adamları Konferansları ile öncelikle ülkemizdeki tüm ortaokul öğrencilerine tanıtarak, öğrencilerde bilimsel cesaret ve öz güven geliştirmeyi amaçlamaktadırlar. Kendilerine bu kutsal mücadelede üstün başarılar dilerim.

YORUMUNUZU YAZIN ...

Bu makale için hiç yorum yazılmamış. İlk yorum yazan siz olun.

ÇİZGİLERİN DİLİNDEN

GÜNÜN SÖZÜ