SON EKLENENLER

26 Ocak 2023 Tarihli ve 32085 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı

26 Ocak 2023 Tarihli ve 32085 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı
26 Ocak 2023 09:28

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7432 Uludağ Alanı Hakkında Kanun

7433 Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Uludağ Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 117)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 6725, 6726, 6727)

–– 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/12/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6728)

–– İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6729)

–– Manisa Gürdük Barajı ve Sulaması İnşaatı Bünyesindeki Manisa Akhisar Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Göleti İkmali ve Karayolu Rölekasyonu İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6730)

–– Baklan İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Söz Konusu Proje Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik Koruma Hatları ve Anot Yataklarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6731)

–– Mardin İli, Savur İlçesi, Devlet Mahallesi, 212 Ada 1 Parselde Kayıtlı Taşınmazın, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Müze/Kültür Evi Olarak Değerlendirilmek Üzere Özel Mülkiyete Ait Kısmının Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6732)

–– Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6733)

–– Konya İli, Meram İlçesi, Durunday Mahallesinde Bulunan 27624 Ada 1 Parsel Numaralı Taşınmazın, Savunma ve Güvenlik Amaçlı Bina Tesisi ve Eğitim Atış Tatbikat Sahası Yapılmak Üzere İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) Tahsis Edilmiş Bulunan Alan İçerisinde Kalmasından Dolayı Tesis Güvenliği ile Can ve Mal Güvenliği Açısından Risk Teşkil Etmesi Nedeniyle Anılan Bakanlık Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6734)

–– 380 kV İçdaş-Lapseki-3 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6735)

–– Gümüşhane ve Bayburt İllerinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6736)

–– Çanakkale İli, Ayvacık İlçesinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6737)

–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Lale Adası Kuzeyi Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6738)

–– Muğla İlinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6739)

–– Kurtuluş Savaşındaki Hizmetleri Tespit Edilen Ekli Listede Adları Yazılı Şehit ve Gazilerin Aynı Listede Belirtilen Mirasçılarına “İstiklal Madalyası” Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6740)

–– Mardin Havalimanının İsminin “Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6741)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 6742)

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6743)

–– Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesine Dair Yönetmelik

–– Galatasaray Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

KAMU EXPRESS

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER