SON EKLENENLER

BAZI KURUMLARDA SÖZLEŞMELİ PERSONELE YÜKSEK MAAŞ ÖDENEBİLİYOR

Kamu kurum ve kuruluşları ile düzenleyici ve denetleyici kurumların büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde bilişim hizmetlerini yürütmek üzere ve ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumunda bazı projelerde görev yapmak üzere yüksek maaşla sözleşmeli personel çalıştırılabiliyor.
03 Mart 2021 15:36

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda yer alan düzenlemeler çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personel, diğer sözleşmeli personele göre daha yüksek ücret almaları bakımından dikkat çekiyor. Bu personelin aylık brüt ücreti, 2021 yılının ilk yarısındaki aylarda 40.000 TL’ye kadar ulaşabiliyor.

Yüksek ücretle istihdam edilen sözleşmeli personel

1- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatları ile düzenleyici ve denetleyici kurumların büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, bilişim hizmetlerini yürütmek üzere tam zamanlı, kısmî zamanlı veya projeyle sınırlı sözleşmeli olarak toplam 30 bilişim personeli istihdam edilebiliyor. Bu şekilde çalıştırılacak personelden;

-İlgili kurum tarafından belirlenecek en fazla 8 kişiye, 4/B sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanının dört katı (32.357 TL),

-İlgili kurum tarafından belirlenecek en fazla 10 kişiye, 4/B sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanının üç katı (24.268 TL),

-Diğerlerine, 4/B sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanının iki katı (16.179 TL)

kadar ücret ödenebiliyor.

Öte yandan, büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştırılabilecek sözleşmeli personel sayısını kurumlar itibarıyla 100’e kadar yükseltmeye ve bu şekilde ilave vize edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarında çalıştırılacaklara ödenecek ücreti (anılan ücret tavanının beş katına kadar) belirleme yetkisi Hazine ve Maliye Bakanına verilmiş bulunuyor.

2- Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünde, sayıları 20 kişiyi geçmemek üzere sözleşmeli uzman personel istihdam edilebiliyor. Bu şekilde çalıştırılacak personelden;

-Kurum tarafından belirlenecek en fazla 10 kişiye, 4/B sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanının dört katı (32.357 TL),

-Diğerlerine, 4/B sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanının üç katı (24.268 TL)

kadar ücret ödenebiliyor.

3- Sosyal Güvenlik Kurumunda, sayıları 80 kişiyi geçmemek üzere bilişim hizmetlerinde sözleşmeli uzman personel çalıştırılabiliyor. Bu şekilde çalıştırılacak personelden;

-Kurum tarafından belirlenecek en fazla 5 kişiye, 4/B sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanının beş katı (40.447 TL),

-Kurum tarafından belirlenecek en fazla 5 kişiye, 4/B sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanının dört katı (32.357 TL),

-Diğerlerine, 4/B sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanının üç katı (24.268 TL)

kadar ücret ödenebiliyor.

MEMURUN YERİ

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER