SON EKLENENLER

OKUL YÖNETİCİLERİNE EN AZ 6 BİN LİRA MAAŞ

Öncü Okul Yöneticileri Derneği tarafından “Okul Yöneticiliği Meslek Olsun” kampanyası kapsamında İMÜ, İZÜ ve İVY İrfan Okulları işbirliği ile düzenlenen Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı, 29 Nisan 2018 Pazar Günü İZÜ Altunizade Yerleşkesinde yapıldı. Okul yöneticileri, öğretmenler, akademisyenler, uzmanlar, STK temsilcileri ve sendika temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda okul yöneticiliğinin meslekleşmesi konusu tartışıldı.  
03 Mayıs 2018 07:24

Öncü Okul Yöneticileri Derneği Başkanı Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş’ın açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda okul yöneticiliğinin mesleği, mesleki donanım,etik ilkeler,adaylık veeğitim,seçilmesi vegörev süresi ve okul yöneticilerininyetkileri,hakları veücretleribaşlıkları altında ele alındı.

Maliyeci, hukukçu ve projeci okul müdürleri geliyor

Okul yöneticilerinin mesleki donanımının bilgi, beceri ve değerler başlıkları altında sıralandığı çalıştayda, okul yöneticilerinin öğretmenlik ve yöneticilik yeterliklerine ek olarak mentorlük, finans ve bütçe yönetimi, temel hukuk bilgisi gibi yeterliklere sahip olması istendi. Çalıştay raporunda, her okul yöneticisinin harcama, disiplin ve öğretim liderliği görevlerini bir arada yürüten kişi olduğuna dikkat çekildi. Proje ve organizasyon planlama becerisine de sahip olması beklenen okul yöneticilerinin değişim ve çatışmaları da yönetmek zorunda olduğu vurgulandı.

Şeffaf, hesapverebilir ve farklılıklara saygılı olmayan okul yöneticisi olmasın

Çalıştayda okul yöneticiliği mesleğinin etik ilkeleri de tartışıldı. Evrensel etik, kamu etiği ve eğitim etiği temaları çerçevesinde yapılan tartışmalarda okul yöneticilerinin, şeffaf, hesapverebilir, ayrımcılık yapmayan, farklılıklara saygılı, başarıyı paylaşan, dürüst, adil ve güvenilir olması gerektiği belirtildi.  Çalıştay sonuç raporunda, okul yöneticiliğinin ön yargısız, kamu hizmeti bilinciyle, insan ve çocuk haklarına saygı çerçevesinde evrensel ve kültürel değerlere duyarlı olarak yürütülebilecek bir meslektir denildi.

Yüksek lisans mezunu okul müdürü

Okul yöneticiliğine adaylık ve okul yöneticilerinin eğitimi konusunun ele alındığı üçüncü masada okul yöneticilerinin öğretmenlik ve müdür yardımcılığı yapmış olanlar arasından klinik ve uygulama ağırlıklı okul yöneticiliği yüksek lisans eğitimini tamamlayanların başvurabileceği bir meslek olması istendi. En az B1 düzeyinde yabancı dil bilmesi beklenen okul yöneticilerinin, hizmet öncesi ve hizmet sırasında alacakları lisansüstü eğitimlerin kolaylaştırılması ve desteklenmesi önerildi. Kadınların okul yöneticiliğine teşvik edilmesi amacıyla il düzeyinde kadın okul yöneticisi kontenjanı konulması da öneriler arasında yer aldı.

Okul yöneticilerini veliler seçsin

Çalıştayın en sıcak tartışma konularından biri de okul yöneticilerinin seçilmesi ve görev süreleri oldu. Okul yöneticilerinin seçilmesi ve görev süresine ilişkin tartışmaların okul yöneticiliği görevinin meslekleşmesinin önündeki en önemli engellerden biri olduğu vurgulanan Çalıştay raporunda okul yöneticilerinin seçiminin şeffaflaşması ve görev sürelerinin bir sisteme bağlanması konusunda öneriler getirildi. Okul yöneticilerinin il/ilçe yönetimi, müfettiş, okul müdürü, öğretmen, psikolog, iletişim uzmanı, insan kaynakları uzmanı, akademisyen, sendika temsilcisi, veli ve öğrencilerden oluşan bir komisyonla halka açık bir görüşme yoluyla seçilmesi benimsendi. Görüşmede, okul yöneticisi adayının mesleki gelişimi ve mesleki birikimi yanında niyet mektubu ve talip olduğu okula dair kısa, orta ve uzun vadeli planının yer aldığı sunum dosyasının değerlendirilmesinin doğru adayın seçilmesinde en etkili yol olacağı belirtildi. Görevdeki okul yöneticisinin aynı okulda göreve devam etmesi ise okul toplumunun katıldığı referandumla belirlenecek. Çalıştay sonuç raporunda okul yöneticiliğini kendi isteğiyle bırakan ya da tekrar okul yöneticisi olarak görevine devam edemeyenlerin öğretmenlik mesleğine dönmesi,; taşra teşkilatında il/ilçe milli eğitim müdürlerinin, Merkez teşkilatında ise daire başkanlarının okul yöneticileri arasından atanması önerildi.  

Okul yöneticilerine en az 6 bin lira maaş

Çalıştayın yetki haklar ve ücret konularının tartışıldığı masada okul yöneticilerinin yetkileri oldukça sınırlandırılmış, hakları olmayan ve çok ağır şartlarda sürdürülen bir görev olduğu vurgulandı. Okul yöneticilerinin yetkilerinin artırılması, sosyal ve özlük haklarının tanımlanması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve hak ettikleri ücretin ödenmesi beklentisinin en güçlü beklenti olduğu belirtildi. Çalıştay sonuç raporunda okul yöneticilerinin genel idari hizmetler sınıfına alınması ve ödül ve ceza yetkisi, yardımcı personeli, memuru ve müdür yardımcılarını seçme yetkisi, öğretmenlerin okuldan ayrılmasını teklif yetkisi, bütçe kullanma yetkisi ve okul bazlı müfredat düzenleme yetkisi olmalı gerektiği belirtildi. Okul yöneticilerine iş zorluğu sebebiyle yıpranma payı, öğle yemeği, kırtasiye ve tatil ödeneği, dezavantajlı bölgelerde lojman hakkı, fazla mesai hakkı, lisansüstü eğitim ve bilimsel toplantı katılım desteği, makam ve temsil gideri ve araç kullanma hakları verilmesi gerektiği belirtildi.

Okul yöneticilerine ek ders ücreti ödeme uygulamasına son verilerek müdür yardımcılarının aylık ücetlerinin öğretmen maaşının en 1,5 katına, okul yöneticilerinin aylık ücretlerinin ise öğretmen maaşının en az iki katına çıkarılmasının ve görev yapılan okulun bölgesine, büyüklüğüne ve türüne göre ek ödeme yapılmasının önerilmesi kararlaştırıldı.

“Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı” sonuçları, “Okul Yöneticiliği Meslek Kanunu Tasarı Taslağı”nın hazırlanmasının ardından Eylül ayında yapılacak bir toplantıyla kamuoyuna sunulacak.

ÇALIŞTAYDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR  VE ÇALIŞTAY RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

kamuexpress.com
Bu haberin tüm hakları kamuexpress.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER