SON EKLENENLER

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı İlanı Yayımladı
05 Mart 2021 01:11

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim
Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25 ve 23. maddelerine ve Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı
statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

FAKÜLTE

BÖLÜMÜKADRO
UNVANI
KADRO
SAYISI

Nitelik

Tıp Fakültesi

Acil Tıp Anabilim
Dalı
Doktor
Öğretim
Üyesi
1

Acil Tıp Uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak
Tıp Fakültesi Lisans öğrencilerini de içerecek
şekilde seminer ders ve sunumlar yapmış
olmak

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller
Eğitimi Bölümü/
İngilizce
Öğretmenliği
Doçent1

İngilizce Dilbilim veya İngiliz Dilbilimi alanında
lisans derecesine sahip olmak
Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini dilbilim
alanında tamamlamış olmak
Doktora sonrası ulusal veya uluslararası en az
bir projeyi yürütücü olarak tamamlamış olmak
Alanıyla ilgili en az iki yıl yurtdışında çalışma
deneyimine sahip olmak

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültes

İşletme (İngilizce) Doçent1

Yönetim ve Strateji bilim alanında doçent
unvanı almış olmak ve liderlik konusunda
çalışmaları bulunmak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:
İlan Tarihi: 05.03.2021
Son Başvuru Tarihi: 19.03.2021
Doçent kadrosu için, başvuracak adayların,
* 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim
dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
* Fotoğraflı özgeçmişlerini,
* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
* Bilimsel yayınlarını,
* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze
teslim etmeleri gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,
* 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim
dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
* Fotoğraflı özgeçmişlerini,
* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,
* Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
* Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,
* Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ya da yerine 1 Adet CD/USB ve 3 adet
CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması
gerekmektedir. )
İlan olunur.
BAŞVURU ADRESİ:
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü
26 Ağustos Yerleşimi,İnönü Mah., Kayışdağı Cad.
34755 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 578 00 00
Dr. Öğr. Üyesi başvuruları ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapılmaktadır.

AKADEMİ DÜNYASI

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER